Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tenax Sealux stenwax

Fråga om denna produkt

Tenax Sealux stenwax

  • 1 l
  • Natursten, marmor, granit

Material/tillämpning:
Tenax Sealux flytande stenwax framhäver stenens naturliga färg och ökar glansen. Vattenfrånstötande. Flytande, klar, vattenspädbar.

För inom- och utomhusbruk.

Säkerhetsdatablad:

Tenax Sealux -flytande stenwax >>